måndag 5 september 2011

Sjukvård på lika villkor

I fredags deltog Angereds Närsjukhus på seminariet "Sjukvård på lika villkor" som Diskrimineringsombudsmannen (DO) anordnade i Göteborg.Seminariet avslutade DO:s veckolånga besök i Göteborg och innehöll bland annat presentationer av DO:s arbete med diskriminerings- och rättighetsfrågor inom hälso- och sjukvården.Seminariet avslutades med ett panelsamtal om de diskriminerande strukturer som finns inom vården samt exempel på åtgärder och strategier för att åstadkomma en sjukvård på lika villkor i praktiken. I panelen deltog Chrstine Gilljam, från DO, Helen Eliasson, ords för hälso- och sjukvårdsutskottet, Jesper Svensson, samordnare på enheten för rättighetsfrågor, Wilo Abdulle Osman, Göteborgs rättighetscenter och undertecknad från Angereds Närsjukhus
"Hur säkerställer vi att alla individer får lika rätt till vård utifrån den enskildes behov?" var en av frågorna som diskuterades. Det blev ett mycket intressant samtal om ett mycket viktigt ämne och samtalet väckte stort engagemang hos såväl åhörare och paneldeltagare.Malena Lau, Kvalitetsansvarig Angereds Närsjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar