måndag 25 juni 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Tack för ett bra halvår


Här kommer mitt sista nyhetsbrev före sommaren. Nu vankas sommar och semester, även om det inte helt känns så när man tittar ut genom fönstret.

Förra veckan började jag med en del av de lönesamtal jag planerat in med medarbetare. Jag ägnade även en del tid åt samtal med vår projektledare för psykatriteamet på Angereds Närsjukhus Lena Rosell. Vi diskuterade bland annat frågor kopplade till etableringen av teamet som sätter igång i höst. I tisdags passade vi som arbetar på sjukhuskansliet även på att ha en lunch i midsommarens tecken. Vid lunchen avtackades Malena Lau som nu slutar hos oss efter nästan fyra år.

Tisdag eftermiddag var det dags för vår fackliga samverkansgrupp. Diskussionerna var flera, men bland annat hann vi med att gå igenom förslag till policies mot trakasserier p g a kön och sexuella trakasserier samt alkohol- och drogpolicy. Dessa ska sedan upp i styrelsen.

I onsdags träffade jag styrelsen. Vi pratade bland annat om ekonomi och tog ett beslut kring den åtgärdsplan som vi tagit fram för ekonomiskt underskott. Till och med maj månad har vi lagt ner cirka 7 miljoner kronor i lokalanpassningar, telefoni och IT i samband med att vi utökat våra tillfälliga lokaler med Angereds Torg 5b och Angereds Torg 9. Samtidigt har också våra befintliga lokaler behövt anpassas. Vi räknar med att hämta hem mycket av detta under året genom att senarelägga rekryteringar, reducera kompetensutveckling och generell ekonomisk hushållning, men allt klarar vi inte. Vi räknar därmed på ett underskott på cirka 2 miljoner kronor.  Det är samtidigt viktigt att vi inte gör tvärstopp i vårt utvecklingsarbete av sjukhuset, utan att verksamheten hela tiden utvecklas för att utföra vårt uppdrag.

Styrelsen avslutade mötet med att rikta ett stort och innerligt tack till alla medarbetare på Angereds Närsjukhus. Tacket är främst kopplat till de stora insatser som lagts ner senaste halvåret, men också för att man på ett bra sätt hanterat de besvärligheter alla omflyttningar medfört.

Torsdag, veckans sista dag, denna midsommarvecka, slutade där den började med de sista av lönesamtalen. Sen var det dags att lämna stan för att fira vår fina sommarhögtid.

Nu är semestern snart här för många av oss och jag återkommer med mina veckorapporter i augusti. Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare för fantastiska insatser under första halvåret 2012. Trots ombyggnationer och omflyttningar har vi hanterat en stor tillströmning av patienter och kunnat ha en fungerande verksamhet utan större avbrott. Vi har haft hög tillgänglighet och arbetat med att förbättra vården för de patienter vi är till för. Samtidigt har våra utåtriktade insatser nått de som bor i vårt område och vi har kunnat bistå vårdcentraler i vårt område med specialistkompetens. Under våren har jag vid flera tillfällen mött patienter och anhöriga som berömt vår verksamhet både utifrån den vård de fått, men också för vårt sätt att bemöta dem. Det är också glädjande att omvärldens intresse för oss är fortsatt stort. Vi har under årets första del fått mycket uppmärksamhet i media, belönats med Guldskapellen för Ta med en vän projektet och haft flera studiebesök.

Det och många andra positiva erfarenheter från 2012 års första del tar jag med mig till i höst. Men först vill jag önska er alla en riktigt bra sommar, hoppas ni som är lediga får en skön semester med avkoppling och fint väder. Själv hoppas jag kunna tillbringa så mycket tid som möjligt till sjöss i båt.

Hälsningar Marina Olsson, sjukshusdirektör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar