tisdag 19 juni 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Positiv känsla inför ökat samarbete med övriga fristående sjukhus i VGR


Förra veckan började med en heldags gemensam ledningsgrupp tillsammans med ledningsgrupperna för de övriga tre fristående sjukhusen: Frölunda Specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus och Alingsås Lasarett. Syftet med dagen var att få kännedom om de olika sjukhusens verksamheter och att lära känna varandra. Vi diskuterade också de fristående sjukhusens roll i Framtidens Hälso- och sjukvård. Något av det vi kom fram till var att vi ser att samarbete ger nya impulser in i organisationen och att om vi kan lära av varandra så går alla framåt i utvecklingen. En av fördelarna med att vara en mindre förvaltning är att det är kortare beslutsvägar och att det kan vara lättare att prova och införa nya rutiner och arbetssätt.

Vi bestämde att resultatet av dagens diskussion ska diskuteras i respektive sjukhusledning och att varje förvaltning tar fram ett par konkreta förslag till fortsatt samarbete. Vi sjukhusdirektörer kommer sedan att diskutera förslagen och ta fram en agenda för det fortsatta arbetet och kalla till ett nytt möte med alla ledningsgrupper under hösten. Jag gick därifrån med en positiv känsla av att det var bra att träffas över förvaltningsgränserna och att det finns områden där vi kan ha nytta av att arbeta tillsammans.

På tisdagen hade vi styrgrupp för NyANS. Upphandlingsunderlagen för generalentreprenör för byggnationen ligger ute från och med den 18 maj och i tre månader. I september blir det klart vem som kommer att bygga. I övrigt löper planeringen på enligt plan. På eftermiddagen var det förhandlingar med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 om vårdöverenskommelsen som ska vara klar i augusti. Denna gång blir det en tvåårig överenskommelse för 2013 och 2014. Det är viktigt att ANS tar ett kliv i utvecklingen mot NyANS så att inte klivet från 2014 till 2015 blir för stort. Det kommer att pågå ett intensivt arbete med överenskommelsen fram till semestern.

Under onsdag till fredag var jag i Sigtuna för att avsluta den ledarutbildning jag har gått på sedan i september, SKL:s Toppledarprogram.

Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar