måndag 24 januari 2011

Sjukhusdirektörens vecka


Veckan som gick inleddes med styrelsemöte, det var det första ordinarie mötet med den nya styrelsen för Angereds Närsjukhus. Vid mötet presenterade vi Angereds Närsjukhus, vårdöverenskommelsen för 2011 och verksamhetsplanen för 2011. Dagen därpå var det dags för fler möten, det var stabsmöte på förmiddagen och utvecklingssamtal på eftermiddagen.

På onsdagen blev det lite skrivbordsarbete gjort. Jag hann också med att planera inför ett symposium om de globala hälsoutmaningarna som äger rum den 15 mars där jag kommer att medverka. Torsdagen spenderade jag på den så fint anordnade konferensen ”Lärande över gränser” på Chalmers. Arrangörer var Centrum för Verksamhetsutveckling (CVU), Chalmers Universitet och Centre for health care improvement (CHI). Det var en riktigt intressant konferens med föreläsare bland annat från Kaiser Permanente Medical Group (som Mette Ludvigsson skrivit om i vår blogg), en organisation som lägger stor vikt vid preventivt hälsofrämjande arbete.

Under veckans sista arbetsdag hade jag ett möte tillsammans med de två stadsdelscheferna i Nordost och med primärvårdens områdeschef. Vi träffades för att öka våra kunskaper om våra respektive organisationer och arbetssätt så att vi kan få till en riktigt bra samverkan i området.

Det var en fullspäckad och intressant vecka som avslutades med ”bokslutstårta” på kontoret där vi firade våra medarbetares goda insatser under 2010!

Hälsning, Marina Olsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar