fredag 21 januari 2011


Kaiser Permanente är troligen världens mest intressanta hälso- och sjukvårdsorganisation just nu!

Organisationen, som är belägen i USA, består av 36 sjukhus och totalt 9 miljoner patienter. De har lyckats effektivisera vården och samtidigt skapat mervärde för patienterna.

Kaiser Permanente jobbar mycket med att integrera hela vårdkedjor och har ett omfattande utvecklingsarbete med att involvera patienten i vårdprocessen, arbeta med förebyggande vård och med utveckling av kommunikation mellan läkare patient genom hela vårdprocessen. I alla processer arbetar de hälsofrämjande, vilket är något för alla andra sjukhus att ta efter.

Och här kommer det organisatoriskt intressanta! Bakgrunden till deras helhetssyn på patienterna ligger inte bara i deras goda vilja, Kaiser Permanente är nämligen också ett försäkringsbolag. Privatpersoner tecknar försäkringar och behandlas vid sjukdom av en och samma organisation. Kaiser Permanente har därmed starka ekonomiska incitament att arbeta proaktivt med sina kunders livsstil vilket leder till en win-win situation - både patienter och organisation gynnas.

Läs mer om Kaiser Permanente på deras hemsida.

Mette Ludvigsson
Kommunikatör (& organisationsteoretiker)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar