måndag 30 januari 2012

Sjukhusdirektörens vecka: Kapacitets- och produktionsplanering

Hej,

Förra veckan inleddes med ett utbildningstillfälle om NPÖ, Nationell Patientöversikt, tillsammans med verksamhetscheferna. På eftermiddagen hade vi ledningsgrupp där vi bland annat fick en presentation av Karin Sandberg om kapacitets- och produktionsplanering. Karin är logistiker och är anställd en tredjedel av sin tjänst på ANS, resten på Frölunda Specialistsjukhus och Västfastigheter. Kapacitets- och produktionsplanering är ett verktyg för att kunna planera verksamheten och bli medveten om vilka faktorer som påverkar den.

Tisdagen och onsdagen ägnades åt diverse interna möten och presidiemöte för att planera kommande veckas styrelsemöte.

På torsdagen gjorde jag ett verksamhetsbesök hos neurologiteamet på Vuxenspecialistcentrum. Jag fick följa med Natalia Mossberg, överläkare, och vara med på några patientmöten. Eftermiddagen ägnades åt möte med Intitutionsstyrelsen för Vårdvetenskap och Hälsa.

Fredagen inleddes med möte med alla chefer på ANS med genomgång av arbetsrättsfrågor, bland annat AB, Allmänna Bestämmelser. Det är alltid lika nyttigt att få sådana genomgångar. Efter ytterligare några interna möten var det dags för att åka hem och fira helg igen.


Hälsningar
Marina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar