tisdag 21 september 2010

Spirometri avslöjar KOL i tid

Idag går många med oupptäckt Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) trots att diagnosen enkelt ställs med hjälp av ett lungfunktionstest, spirometri. Angereds Närsjukhus har genom uppsökande arbete fångat upp KOL-patienter i nordöstra Göteborg. Idag startar Angereds Närsjukhus höstens arbete med öppen spirometri i Bergsjön, som är ett samarbete med Hälsoteket i Kortedala/Bergsjön. Nytt på sjukhuset i höst är även rökavvänjning i grupp.

I nordöstra Göteborg röks det dubbelt så mycket som i övriga regionen och riket. Angereds Närsjukhus bedriver därför ett uppsökande arbete för att upptäcka patienter med KOL. Idag, tisdag, kl. 10-12 kommer vårdpersonal från Angereds Närsjukhus till Geråshallen i Bergsjön för att erbjuda gratis lungfunktionstest till befolkningen. Tillfället är ett samarbete mellan hälsoteket i Bergsjön/Kortedala och det första av flera tillfällen i både Bergsjön och Angered under hösten.

- På grund av den stora andelen dagligrökare i nordöstra Göteborg kan vi se en hög andel KOL-patienter i området. Idag går det att förbättra livskvaliteten avsevärt för KOL-patienter och därför är det viktigt att vi fångar upp så många som möjligt, säger Ann Ekberg Jansson som är verksamhetschef på Vuxenspecialistcentrum vid Angereds Närsjukhus.

Många patienter som diagnostiseras med KOL fortsätter gå på Angereds Närsjukhus, både för rökavvänjning och på KOL-kurs. I höst erbjuds rökavvänjning även i grupp, en metod som visat sig vara mycket effektiv på flera håll.

Hälsningar, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar