torsdag 16 september 2010

Hur man sätter en värdegrund

På Angereds Närsjukhus lyder vår värdegrund:
  • Alla har ett lika värde
  • Vårt arbete präglas av ärlighet och öppenhet
  • Våra medarbetare är professionella och tar ansvar för helheten
  • Möten präglas av respekt för individen och dennes förmåga
Dessa är alltså de etiska grundvalar som vi på Angereds Närsjukhus arbetar efter. Vår värdegrund handlar om relationer, hur vi behandlar varandra, våra patienter och andra vi träffar. Arbetet med vår värdegrund är en ständigt pågående process, inte minst i den expansionsfas Angereds Närsjukhus befinner sig i.

Idag tar vi hjälp av "Hälsan och Arbetslivet" och tillsammans med dem har vi satt ihop ett så kallat forumspel, en typ av teater som kan användas för att illustrera situationer och plocka fram värderingar, läs mer om forumspel här. Här kommer lite bilder från hur det såg ut under det fiktiva vårdmötet!
Hälsning, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar