onsdag 8 september 2010

Samråd för detaljplanen där Närsjukhuset ingårIgår kväll var det informationsmöte för allmänheten på Blå Stället. Ett tiotal boende och intresserade kom för att höra om förslaget till den nya detaljplanen. Förslaget är nu ute på sk. samråd.

Stadsbyggnadskontoret höll en kort och snygg presentation av förslaget till detaljplan. Bilder och kartor visade hur det kan komma att se ut.

Allmänheten hade möjlighet att ställa frågor och ge sina synpunkter på planen. En del sådana framfördes från boende intill torget som befarar att trafiken kan komma att öka i och med nya bostäder och utbyggd kollektivtrafik. Representanter från Trafikkontoret, Göteborgs Stad, fick del av synpunkterna. Dessa måste dock också framföras skriftligt innan den 5 oktober, då samrådet är slut.

Efter detta kommer synpunkter att vägas samman och ett nytt förslag tas fram som kommer ut på utställning i början av nästa år.

Passa gärna på och ta chansen och titta på förslaget som ställs ut på Angereds Bibliotek i Blå Stället. Öppettiderna är måndag-torsdag kl 10.00-19.00, fredag kl 10.00-16.00.

Samrådshandlingar finns också på Stadsbyggnadskontorets hemsida http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/

Freja Bramsen,
Informationschef Angereds Närsjukhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar