tisdag 10 augusti 2010

Stor konferens om tobak och hälsa i Göteborg

Tobak är en av de hälsofrågor som vi på Angereds Närsjukhus arbetar mest med. Det röks dubbelt så mycket i våra stadsdelar (och på vissa håll hela tre gånger så mycket) som befolkningen i övriga Göteborg och Västra Götalandsregionen. Vi arbetar både utåtriktat och processinriktat med att förebygga och minska rökningen i området.

Den 7-8 september anordnar Miljöförvaltningen och Statens Folkhälsoinstitut en nationell konferens om tobak: Tobak eller Hälsa: måluppfyllelse till år 2014 bland de grupper som röker mest.


Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar