onsdag 25 augusti 2010

Genomlysning av patienterNu har vi precis sammanfattat lärdomarna från försommarens ”Patientgenomlysningar” eller ”Systemiska möten med patient” där vårdpersonal från ANS får ta del av patienters erfarenheter och upplevelser av våren. Genom deras berättelser får vi en möjlighet att se mönster och strukturer i vården som kan vara dolda för oss samtidigt som vi får en förståelse för vad som är viktigt för patienterna. Mötet med patienterna skapar också ett inre tryck att ständigt förbättra verksamheten samtidigt som man får feedback på det som görs bra.

På Angereds Närsjukhus har patientbemötande, dialog och förbättringsarbete varit ledord från verksamhetens början och denna metod tar fasta vid alla dessa, vilket är anledningen till att ledningsgruppen beslutat att alla verksamheter ska genomföra ett systemiskt möte med en patient varje termin.

Hör gärna av er om ni vill ni veta mer om hur vi arbetar med systematiska patientmöten.

Hälsningar
Malena Lau, kvalitetsansvarig ANS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar