tisdag 31 augusti 2010

Dagens styrelsemöte: byggnation, ambulans och samråd

Idag fattade Styrelsen för Angereds Närsjukhus beslut om inriktning för arbetet med den nya sjukhusbyggnaden
intill Angereds Centrum. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom den programhandling för byggnation av Angereds Närsjukhus som tagits fram. Programhandlingen innehåller en beskrivning av de verksamheter som skall ingå i det nya huset.


Styrelsen uttalade vidare sitt stöd för att ambulanssjukvården placerar en ambulans vid Angereds Närsjukhus och att detta inarbetas i programhandlingen.


Parallellt med styrelsens beslut idag pågår också samråd för den detaljplan för området inom vilket det nya sjukhuset är tänkt att ligga. Samrådet sker i form av en utställning på Angereds Bibliotek, där allmänheten kan ta del av planerna för området kring Angereds Torg, och ett möte för allmänheten den 7 september klockan 18:00 på Blå Stället. Under samrådstiden, som pågår fram till den 5 oktober, har allmänheten möjlighet att ge sina synpunkter på detaljplanen. Samrådet hanteras av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Vänlig hälsning, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar