tisdag 4 maj 2010

Vår värdegrund

Idag hade vi på sjukhusledningen en diskussion om vad vår värdegrund egentligen betyder. Det var på vårt APT som vi diskuterade vad "På ANS har alla lika värde" innebär.

Det är ganska svårt att omvandla värdeord till praktiken, men samtidigt nyttigt att tvingas tänka på vad det innebär. Vår diskussion kom att handla mycket om medarbetarskap och vad detta betyder i relationen kollegor emellan. Vi kom överens om att det i grunden handlar om handlar om att respektera varandra. Alla var också överens om att det inte får handla om att alla skall vara helt lika.

Tvärtom är det vår mångfald som är vår styrka. Att vi pratar 24 olika språk, tillhör många olika relgioner, att arbetsgrupperna bemannas av flera olika yrkeskatergorier och att många av oss har en nära koppling till andra länder och kulturer.

Om två veckor ska vi skriva ner ett citat på vad detta innebär för var och en. Så jag återkommer när vi tänkt klart.

Freja Bramsen, Informationschef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar