måndag 3 maj 2010

Filippa Reinfeldt besöker Angereds Närsjukhus

I förmiddags kom Filippa Reinfeldt till Angereds Närsjukhus. Filippa Reinfeldt är Moderaternas talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. Hon ville besöka Angereds Närsjukhus för att lära sig mer om vår verksamhet och hur den är anpassad utifrån behoven i det mångkulturella samhället. Filippa med stab fick även en rundvandring på en av våra mottagningar, Vuxenspecialistcentrum. På Vuxenspecialistcentrum har man bland annat arbetat utifrån följande behovsanpassningar:

Hälsofrämjande insatser och arbetssätt där satsningar på rökprevention och fysisk aktivitet är självklara delar.

Stor diagnostisk verksamhet då befolkningen ofta söker vård sent och ofta för mer än en åkomma.

Ökad tillgänglighet och uppsökande verksamhet genom mobila enheter.

Tuberkulosspecialister, då tuberkulosförekomsten i Göteborg framförallt är lokaliserad till stadsdelarna i Nordost.

Hälsning
Mette Ludvigsson
Informatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar