fredag 8 januari 2010

Kommunikation via medborgardialog

Hur förklarar man för invånarna att de har fått ett närsjukhus - fast ett som ännu inte finns? Att de under några år måste söka sig runt bland de spridda, temporära mottagningarna i Angereds centrum? Svaret är inte bara aktiv information utan också att redan från allra första början uppmuntra en självklar delaktighet i hela ANS-projektet. Hur ska man kunna veta vilken typ av vård lokalbefolkningen behöver och önskar om man inte frågar? Att släppa in lokalsamhället i folkhälsoarbetet, att se alla boende/patienter i närområdet som resurser är en viktig ledstjärna för ANS. Angereds Närsjukhus egna husmor, Nasra Ahmed tilldelades tidigt uppgiften att starta och driva en omfattande medborgardialog.
Nasra Ahmed, husmor på Angereds Närsjukhus

Lokalsamhället och befolkningen i området bjuds in på regelbundna mingelträffar och det har ordnats flera Öppna hus sedan starten. Ett mycket viktigt nyckelord i hela ANS-projektet är dialog. Detta arbetssätt är ett tydligt exempel på ett annat centralt nyckelord i verksamheten - demokrati. Utan vårdtagarnas och hela personalens delaktighet kan det inte bli någon riktig demokrati. På ANS finns det många exempel på hur dessa båda nyckelord tillämpas i praktiken, när det gäller respektfullt bemötande, möjligheten att söka vård via egenremisser, aktiva förslagsmöjligheter för patienterna, den så kallade genomlysningsmetoden där patienten får komma till tals ordentligt, arbetsgrupper med reellt inflytande med mera.

Nasra Ahmed, husmor på ANS, tillsammans med de första deltagarna i dialoggruppen.

1 kommentar: