onsdag 13 januari 2010

Att bygga upp en ny mottagning

Hej alla bloggläsare!

Det här är mitt allra första inlägg här på vår blogg. Jag heter Cornelia Bergdahl och jag är verksamhetschef på den gynekologimottagning som vi öppnar här på ANS i mars. Det är ett otroligt spännande uppdrag att få utveckla en helt ny verksamhet! Det är mycket som ska vara på plats till öppningen den 1 mars, allt från britsar, medicinsk utrustning och personal till gardiner och mattor. Men jag har många väldigt duktiga medarbetare till hands, bland annat Daniel Hallsund som är projektledare för mottagningen!
Genom att ha undersökt vilka behov som finns i området, både via statistiska analyser och genom dialog med befolkningen, kommer vi nu att kunna starta en mottagning som är skräddarsydd för Nordost. Förutom att kunna erbjuda gynekologisk specialistkompetens så vill vi också få kvinnor att söka för sina besvär i ökad utsträckning. Kunskapen om gynekologiska besvär är på flera håll låg och dessutom är området tabubelagt. Ett bra exempel på detta är inkontinens, som drabbar många kvinnor och enkelt kan behandlas med ökad livskvalitet som följd.

/Cornelia Bergdahl, verksamhetschef på Gynekologimottagningen, ANS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar