tisdag 7 december 2010

På gång på ANS

För tillfället sitter jag och arbetar med kommande upplagan av vår Behovsanalys. Analysen innehåller en genomgång av befolkningens levnadsvillkor och hälsa i de nordöstra stadsdelarna och blir den tredje upplagan i ordningen. Analysen har och kommer fortsatt att ligga till grund för beslut om vilka verksamheter Angereds Närsjukhus kommer att ha. Att utföra behovsanalyser som ligger till grund för den vård som byggs upp är otroligt nog unikt i Sverige och år 2008 blev vi nominerade till Götapriset för vårt arbetssätt.

Behovsanalysens tidigare upplagor har bland annat visat att befolkningen i Nordost har en högre dödlighet än regionen och riket i sjukdomar som kan relateras till levandsvanor. Sådana sjukdomar är bland annat hjärt–kärlsjukdomar, KOL, lungcancer och alkoholrelaterad dödlighet. Analysen visade även högre tal i Nordost inom föjande områden jämfört med regionen och riket vad gäller övervikt eller fetma, daglig rökning, fysisk inaktivitet, fattigdomsindex, stress och nedsatt välbefinnande

Vad den kommande analysen visar kan jag ännu inte avslöja. Håll utkik framöver!

Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar