måndag 4 oktober 2010

Konsten att stärka och stötta barn och ungdomar

Den 29 november anordnar Angereds Närsjukhus, Gunnilse IS och stadsdelarna Gunnared och Lärjedalen en kostnadsfri kompetensutvecklingskväll på temat hur vi kan stärka och stötta barn och ungdomar.

Behovet av att främja och stärka barn och ungdomars psykiska hälsa är stort. Föreningsledare har en viktig roll i kontakten med barn och ungdomar.

Fokus för kompetensutvecklingskvällen ligger på möjligheter att skapa en hälsosam gruppdynamik, stärka självkänslan hos unga, upptäcka tidiga signaler på ungdomars ohälsa och konflikthantering. Under kvällen får vi också information om var unga kan vända sig för att få hjälp och om hur man som förening kan arbeta hälsofrämjande.

Hälsningar, Mette Ludvigsson, Kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar