onsdag 13 oktober 2010

Heja Socialstyrelsen!


Om vården satsar mer på att stödja människor att äta nyttigare, sluta röka, dricka mindre alkohol och röra sig mer kan vi göra stora hälsovinster och minska ojämlikheterna."

Det säger Kerstin Nordstrand, utredare på Socialstyrelsen angående Socialstyrelsens stora satsning mot ohälsosamma levnadsvanor.

Socialstyrelsen anser, precis som vi på Angereds Närsjukhus, att sjukvården måste satsa mer på att stödja människor att äta nyttigare, sluta röka, minska sin alkoholkonsumtion och röra på sig mer.

Den nya riktlinjens budskap är att vården i större utsträckning bör erbjuda en mer avancerad rådgivning, som är mer anpassad till den enskilda personen och där man ägnar sig mer åt samtal.

På Angereds Närsjukhus välkomnar vi Socialstyrelsens nya riktlinje. Hos oss utbildar vi samtliga medarbetare i samtalsmetoden Motiverande Samtal och för ett sådant samtal med samtliga patienter som besöker oss.

Hör gärna av er till oss om ni vill ha en dragning om hur man som sjukhus kan arbeta hälsofrämjande mot patienterna, tel. 031-332 69 72.

Vänlig hälsning, Mette Ludvigsson, Kommunikatör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar