fredag 4 juni 2010

Läkare behöver utbildning och rutiner för hälsofrämjande arbete enligt ny studie från NHV

Dagens kunskap på folkhälsoområdet ger stöd för tesen att det går att påverka hälsan hos en befolkningen genom att kombinera förekomsten av vård med förebyggande arbete utformat efter de grupper som ska påverkas.
Jörgen Storbakken på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap har genomfört en studie som handlar om läkare som folkhälsoarbetare. "Allmänläkare kan bidra till en bättre folkhälsa och förebygga sjukdom genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. En masterstudie vid NHV påvisar norska läkares osäkerhet inför att ta initiativ i livsstilsfrågor och föreslår en modell för arbetet."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar