torsdag 1 april 2010

Nu ska vår forskningsplattform byggas upp!

I mitten av mars börjar Susann Strang hos oss på Angereds Närsjukhus. Hon kommer att bygga upp sjukhusets forskningsplattform. Susann är disputerad sjuksköterska och har tidigare arbetat med utbildning, etik och forskat kring existentiella frågor inom palliativ vård vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Det är redan en del forskning som pågår på Angereds Närsjukhus, bland annat kring barn som mångbesökare på akuten, övervikt och fetma hos barn, bäckenbottenultraljud och besvär av hysterektomier.

Vi ser fram att kunna rapportera mer om forskningen på Angereds Närsjukhus så småningom!

Vänlig hälsning
Mette Ludvigsson, Informatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar