onsdag 7 april 2010

Hälsofrämjande projekt utnämnt till månadens projekt!


Det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus har utnämnt ett av Angereds Närsjukhus hälsofrämjande delprojekt till månadens projekt. Det känns otroligt roligt att bli uppmärksammade för det arbete som görs hos oss!

Lite om projektet:

Genom att ge all vårdpersonal på Angereds Närsjukhus en inledande utbildning i motiverande samtal ger vi i mötet med patienterna en bättre förutsättning för att nå ett gott vårdresultat. I samtalen kommer hela hälsoperspektivet att tas upp, med ett särskilt fokus på tobaksanvändning. Många av våra patienter har en komplex sjukdomsbild och för att kunna behandla denna på bästa sätt är det viktigt att involvera patienterna och göra dem medvetna om denna och även motiverade att själva bidra till att leva ett hälsosammare liv. Läs mer om projektet här!

Malena Lau
Processledare Hälsofrämjande sjukhus på ANS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar