torsdag 11 februari 2010

Att fånga upp KOL-sjuka

Den 25 februari är du som länge har rökt eller varit utsatt för rök välkommen till Vuxenspecialistcentrum för att gratis testa dina lungor. Välkommen till oss mellan kl. 13:00-15:00!

För att fånga upp KOL-patienter har Angereds Närsjukhus öppet hus för gratis spirometriundersökning (spirometri är ett lungfunktionstest) en gång per månad. Vitsen med detta är att kunna bromsa sjukdomsförloppet. Man kan nämligen inte behandla KOL, men om patienten slutar röka bromsas sjukdomen upp. Patienter som kommer till öppet hus med fri spirometri kan fortsätta gå hos oss för rökavvänjning och på KOL-skola.

Känner du någon som bor i Nordost och som röker? De är välkomna till oss den 25 februari!

Vänlig hälsning
Vuxenspecialistcentrum på ANS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar