måndag 22 november 2010

Tobaksfria veckan börjar idag!

Under tobaksfria veckan som pågår just nu, 22-26 november, satsar hälso- och sjukvården lite extra på att få fler att sluta röka och snusa.

På Angereds Närsjukhus arbetar vi ständigt med frågan. Under 2008 och 2009 drev vi projektet Rökfri Zon Nordost och därefter har vi legat på en ständigt hög nivå vad gäller tobaksförebyggande aktiviteter, bland annat gratis screenings av lungfunktion för befolkningen, rökfri arbetstid och ett pågående samarbete med A Non Smoking Generation.

I samband med att startskottet gick för tobaksfria veckan satte vi idag upp tavlor i våra väntrum med hälsofrämjande budskap. Så här ser de ut:

Hälsning,
Mette Ludvigsson
Kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar